Zie weer perspectief in je loopbaan, ontdek hoe je zelf de situatie verbetert met loopbaanbegeleiding

Alettri Coaching & Counseling in Zutphen heeft ruime ervaring in de begeleiding van mensen die tijdelijk geen baan hebben naar passende werk. Ook voor mensen die dreigen hun baan te verliezen, biedt loopbaanbegeleiding steun om zelf het roer weer in handen te nemen.

Als vanwege langdurige uitval vanwege ziekte er geen passend werk mogelijk is bij de eigen werkgever, beleidt Alettri bij het realiseren van een duurzame baan passend bij de belastbaarheid van de werknemer, een re-integratie 2e spoor. 

Geloof en enthousiasme (terug) krijgen in  mogelijkheden op de arbeidsmarkt is volgens Alettri een sleutel op weg naar het realiseren van een gewenste baan. Hierbij zijn niet  knelpunten de leidraad maar  kwaliteiten en wensen.

re-integratie en loopbaanbegeleiding zutphen loopbaancoach

De huidige arbeidsmarkt vraagt hierbij soms om creativiteit, durf om van de bekende weg af te gaan en een bredere kijk, om kansen te scheppen die passend bij jou zijn. Alettri ondersteunt je hierin zodat jouw wensen gaan passen binnen de mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Voor wie

Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor is aan de orde als een werknemer, wegens ziekte, langdurig niet in staat is om passende werkzaamheden bij zijn werkgever uit te voeren. In het 2e spoor gaan we op zoek naar mogelijk voor passend werk bij andere werkgevers. 

Uitgangspunten zijn de kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden van de werknemer, en deze te koppelen aan kansen op de arbeidsmarkt.  

Dit proces van terugkeren in arbeid buiten de werkgever om, betekent dat er veel moet worden losgelaten, zoals zekerheden en het vertrouwde werk. We zullen veel aandacht besteden aan het verwerken van dit loslaten en wat overkomen is. Dan ontstaat er ruimte voor het in kaart brengen van de wensen en mogelijkheden voor een passende realiseerbare baan. Om deze te creeren vindt begeleiding plaats bij het netwerken, de presentatie, de CV en het sollicitatiegesprek, met als doel een duurzame passende baan. 

Ieders belang hiervoor in acht nemend, wordt van dit proces een zorgvuldige rapportage aangelegd samenhangend met de wettelijke verplichtingen. 

 

 

 

Ontslag


Ook kan een reorganisatie of beëindiging van een baan de oorzaak zijn van werkloosheid.

Je solliciteert veelvuldig, of weet werkelijk niet op welke baan je (nog) moet solliciteren.

Wellicht heb je af en toe een sollicitatiegesprek maar is de betaalde baan nog niet in het verschiet.

Onvrede met huidige baan

Loopbaanbegeleiding kan zinvol zijn als je nog een dienstverband hebt en veel onoplosbare spanningen op het werk ervaart. Als jij en/of jouw werkgever geen mogelijkheden zien voor verbetering kan coaching zinvol zijn om tot een duurzame oplossing te komen.

In sommige gevallen kan dit leiden tot aanpassingen van de werksituatie, werkzaamheden. In andere gevallen is een andere werkomgeving voor beide partijen de beste oplossing.

Ook kan een dergelijke crisis aanleiding geven om te onderzoeken of het tijd is het roer om te gooien naar werk dat jou meer inspiratie biedt.

Werkwijze

Tijdens een intensief en individueel begeleidingstraject zal een op maat gesneden ondersteuning gegeven worden. Je stippelt zelf, in overleg met de coach, de weg naar werk uit en de manier waarop deze weg bewandeld wordt.

Na goedkeuring van het loopbaanbegeleiding- of re-integratieplan door de verzekeraar of werkgever kunnen we van start gaan en werken aan het doel: een plezierige passende baan.

 

Aspecten die tijdens de loopbaanbegeleiding naar voren kunnen komen

  • Verwerken van de huidige situatie
  • Onderzoeken waar jouw capaciteiten, sterke kanten en mogelijkheden op de arbeidsmarkt liggen
  • Adviseren en eventueel organiseren van scholing
  • Coachen in het benaderen van de arbeidsmarkt en het versterken van sollicitatievaardigheden
  • Op de achtergrond coachen gedurende de eerste face van werkhervatting
  • Stimuleren, motiveren en enthousiasmeren

Locatie

De begeleiding vindt in principe plaats bij Alettri Coaching & Counseling in Zutphen. Als het wenselijk is kan de coach ook bij je thuis langskomen voor begeleidingsgesprekken.

Deze begeleiding kan ook gecombineerd worden met wandelcoaching, waarbij de natuur wordt opgezocht.